@

GHARDENOJ KAJ BORDOJ

TEMPLOJ, SANKTEJOJ
EVENTOJ KAJ ALIAJ
TERTREMO EN KOBE'95 Fotoraporto unu monaton post la tragedio